Sayfalar

6 Ağustos 2013 Salı

TARİHTEN BUGÜNE DÜŞEN NOTLAR: 7 AĞUSTOS 1919;

94 YIL ÖNCE BUGÜN,

ERZURUM SANARASYAN ERMENİ LİSESİ BİRİNCİ KATINDAKİ BİR SALONDA YAPILAN, VİLÂYÂT-I ŞARKİYE MÜDÂFAA-İ HUKUK CEMİYETİ ERZURUM ŞUBESİ TARAFINDAN TOPLANAN “ERZURUM UMUMİ KONGRESİ”, SONA ERMİŞTİ...


Erzurum Kongresi’ne çoğu işgal altında olan 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van’dan gelen 62 delege katılmış, 2 hafta boyunca süren kongrede Kurtuluş Mücadelesi’nde izlenecek çizgide önemli ölçüde belirleyici olacak kararlar alınmıştı;1.  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

2.  Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

3.  İstanbul Hükûmeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise, bu seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır.

4.  Kuva-yi Milliye'yi etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

5.  Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canları, malları ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır.

6.  Manda ve himaye kabul olunamaz.

7.  Milli irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.

8.  Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükûmetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacaktır.


9.  Sömürgecilik amacı taşımayan devletlerden teknik, sanayi ve ekonomik yardım kabul edilebilir.


Hiç yorum yok:

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa